Yale Universitetinin alimləri ulduzlararası obyektlərin təsirindən əmələ gələn Ay kraterlərinin axtarışı üçün kriteriyalar müəyyən ediblər. Çox güman ki, bunlar Ayın ekvatoru yaxınlığında yüksək həcmdə ərimə olan gənc kiçik kraterlərdir. Tədqiqatın nəticələri “Research Notes of the AAS” jurnalında dərc olunub.

Günəş sistemindəki planet cisimlərinin səthindəki kraterlərin əksəriyyəti təxminən dörd milyard il əvvəl yaranıb. Beləliklə, Ay kraterlərinin təxminən 95 faizi Ayın mövcudluğunun ilk milyard ili ərzində əmələ gəldiyindən, daha gənc kraterlərin izləri olma ehtimalı daha yüksəkdir.

Bununla belə, müəlliflər qeyd edirlər ki, çoxlu sayda Ay kraterləri çox güman ki, ulduzlararası obyektlərin təsirlərinin nəticəsi deyil, günəş sistemi cisimlərinin düşməsi nəticəsində yaranıb.