Süfrə etiketi qaydası o deməkdir ki, ziyafətdə çörəyi dişləmək və ya bıçaqla kəsmək adət deyil.

Çoxları ümumi qəbul edilmiş qaydalardan kənara çıxmaması üçün rəsmi şəraitdə süfrəyə çörəyi necə düzgün şəkildə atmağı bilmir.

Çörəyi ancaq bıçaqla kəsmək və ya yemək zamanı sındırmaq olar deyə düşünmək səhv olardı.

Masada davranış qaydaları çörəyi əllərinizlə parçalara ayıra biləcəyinizi təklif edir, lakin bunu diqqətlə etməlisiniz.

Çörək tikələrini dərhal ağzınıza qoymaq adət deyil və onları boşqabınıza qoymaq daha yaxşıdır.

Bir parça çörəyi kiçik hissələrə bölmək və qırıntıların yerə uçmaması üçün bunu etmək daha yaxşıdır.

Fərid